Chat with us, powered by LiveChat
De 5 spelregels, algemene voorwaarden, van MotiFactor

 

Deze vijf Spelregels, de algemene voorwaarden, gelden voor alle activiteiten, waaronder de trainingen, begeleiding en adviezen, die door MotiFactor of door de partijen die MotiFactor inhuurt, worden verzorgd en voor alle producten die door MotiFactor worden aangeboden.

 

  1. Alles draait om Inspanning!

Hoewel je mag verwachten dat MotiFactor de grootst mogelijke zorg zal betrachten om de doelen, die we samen zullen stellen, te behalen, blijft het een inspanningsverbintenis. MotiFactor is dus nooit aansprakelijk voor het niet behalen van bepaalde doelen, het kunnen invullen van bepaalde programmapunten tijdens reizen of de effecten van de door MotiFactor aangeboden producten.

 

  1. Afspraak = Afspraak!

Als een tussen ons gemaakte afspraak door jou wordt afgezegd en we slagen er niet in om het gat dat door de afzegging ontstaat te vullen, brengen we je de geplande activiteit volledig in rekening. Het komt bijna nooit voor, maar als een coach onverhoopt een keer een afspraak niet kan nakomen, dan laat de coach je dat direct weten en plannen we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in. MotiFactor is in dat geval nooit aansprakelijk.

  

  1. Gezondheid!

Wij gaan er van uit dat je ons vooraf volledig vertelt hoe het fysiek met je gaat, welke behandelingen je ondergaat of hebt ondergaan, welke klachten je hebt of welke medicijnen je gebruikt ook gaan we ervan uit dat je mij op de hoogte stelt van alle relevante veranderingen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. MotiFactor zal daar rekening mee houden, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

  1. Aansprakelijkheid!

Wij zullen onze trainingen, activiteiten of producten zoveel mogelijk afstemmen op jouw situatie. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen, ongelukken, blessures of andere ongemakken die onverhoopt tijdens of na de trainingen, activiteiten of na het afnemen van onze producten mochten ontstaan. Dat geldt ook voor derden.

 

  1. Facturen!

Wij factureren onze activiteiten maandelijks. Mocht je het niet eens zijn met een factuur, laat ons dat dan binnen 14 dagen schriftelijk weten. We kijken dan samen wat er mis is gegaan. Mocht je dat niet doen, dan ben je gehouden om de factuur binnen diezelfde termijn te voldoen. Mocht je geen gebruik meer willen maken van de diensten van MotiFactor, geef dit voor het einde van de maand aan ons door.

  MotiFactor hanteert voor haar diensten verschillende prijzen. De prijzen gelden alleen voor leden die zijn ingeschreven bij MotiFactor. De prijzen zijn ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Als een lid een gast wil introduceren is dat altijd mogelijk op de activiteiten naar Drenthe, Schotland of een samengestelde activiteit. De gast zal wel eerst kennis moeten maken met de MotiFactor Lifecoach doormiddel van een intake. Hier zal een eenmalig bedrag van € 106,50 in rekening worden gebracht, exclusief reiskosten.

 

 

Product

€ incl. btw

€ excl. btw

Maand lidmaatschap MotiFactor

25,00

20,66

15 minuten telefonische Life coaching

12,50

10,33

30 minuten telefonische Life coaching

24,50

20,25

15 minuten video call Life coaching

16,50

13,64

30 minuten video call Life coaching

30,50

25,21

Lifecoaching per uur

106,50

88,02

Coaching, verwerking en planning

106,50

88,02

Lifecoaching Start-up

225,00

185,95

Nederland éénmalige kosten bij extra activiteiten*

225,00

185,95

Lifecoaching Nederland (2 dagen per deelnemer) **

250,00

206,61

Lifecoaching Schotland (3 nachten voor één deelnemer)***

1650,00

1363,64

Schotland éénmalige kosten (per boeking) ****

450,00

371,90

Extra persoon Schotland

250,00

206,61

Life Coaching één dag

907,50

750,00

Coaching extra aanvraag : Organisatie en verwerking

423,50

350,00

Reiskosten per km

0,44

0,36

 * Als MotiFactor extra werkzaamheden op aanvraag moet verrichten.

 ** Bij een maximum van 3 leden. Als een lid alleen wil komen dan zal er een prijsafspraak worden gemaakt. De prijs is exclusief overnachting. Inclusief een kleine lunch.

 *** Kosten zijn inclusief overnachtingen, eten en (gedeeltelijke) drinken, vervoer in Schotland. Exclusief vervoer naar Schotland.

**** Kosten die MotiFactor maakt voor vluchten en extra kosten.

Pas na het ondertekenen van een offerte door het lid van MotiFactor zal het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Mocht er een dienst niet geleverd kunnen worden dan zal in overleg met het lid naar een passende oplossing worden gezocht.